هیات کاراته شهرستان اقلید

اداره ورزش و جوانان شهرستان اقلید ، هیات کاراته شهرستان اقلید ، روابط عمومی هیات کاراته شهرستان اقلید

هیات کاراته شهرستان اقلید

اداره ورزش و جوانان شهرستان اقلید ، هیات کاراته شهرستان اقلید ، روابط عمومی هیات کاراته شهرستان اقلید

هیات کاراته شهرستان اقلید

با سلام و عرض خوش آمد گویی به کاربران پایگاه اطلاع رسانی هیئت کاراته شهرستان اقلید این تارنما برای ارائه بهتر خدمات مجازی هیئت کاراته ائم از اخبار ، بخشنامه ها و اطلاعیه ها توسط اعضای هیئت کاراته و روابط عمومی تهیه گردیده است امیدواریم که از مطالب استفاده و بهره کافی را ببرید و مشتاقانه منتظر انتقادات و پیشنهادات شما در بخش نظرات سایت هستیم .
فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران
هیات کاراته شهرستان اقلید
روابط عمومی
محمد پارسا

آخرین نظرات
  • ما جسم و دل خود را پرورش می دهیم تا روحی استوار و نا متزلزل داشته باشیم.

  • راه راستین مبارزه را می پیمائیم تا همواره حواس و روح خود را آماده نگهداریم.

  • با قدرتی راستین می کوشیم تا روح فروتنی را در خود تقویت کنیم.

  • ما نهایت فروتنی را رعایت خواهیم کرد و به درجات بالاتر از خود احترام می گذاریم و از خشونت می پرهیزیم.

  • ما همواره به یاد پروردگار توانائیم و هرگز موهبت انسان بودن را فراموش نخواهیم کرد.

  • ما همواره در پرتو نور ایمان به عقل و قدرت می اندیشیم ؛ خواست های دیگر را از خود می رانیم.

  • تا جان در بدن داریم ضوابط مربوط به  کاراته را رعایت خواهیم کرد.

  • می کوشیم تا به راه و هدف واقعی دست یابیم.